Kolibri – Gezondheidscentra

EENVOUDIG

 • Meer tijd voor de cliënt
 • Modulair: gebruik wat U belangrijk vind
 • Automatische backup van gegevens
 • Voor zorgverlener en administratieve medewerker

COMPLEET

 • Cliënten registratie
 • Agendering
 • Dossiervorming
 • Declaratie / Facturatie

BETER

 • U en uw instelling nóg beter laten werken.
 • Nog meer gefocust op de beste resultaten en de beste dienstverlening voor uw patiënten.

Dat is waarvoor wij alles in het werk stellen.

Kolibri conformeert zich aan uw organisatie!

Daarmee is Kolibri ook binnen uw organisatie een aanwinst


Kolibri, complete software voor de gezondheidscentra.

Kolibri bevat zowel huisarts als apotheek modules, hierdoor is het bij uitstek geschikt voor gezondheidscentra met gecombineerde dienstverlening. Kolibri ondersteunt daarbij de administratieve processen van huisarts en apotheek, maar ook van wondbehandelingen, laboratorium- & röntgen resultaten.
Patiëntgegevens worden gedeeld door alle disciplines van uw gezondheidscentrum, zo kan u de patiënt optimale zorg geven.

Thuiszorg en Senioren

Binnen de Thuiszorg en senioren instellingen is het cliëntendossier essentieel. In Kolibri kunt u op professionele wijze medicijn afgifte administreren en artsbezoeken agenderen. Registreer cliënt zorg informatie in het patiëntendossier zodat u de behandelend arts snel en accuraat van belangrijke informatie (als bv medicijngebruik) kan voorzien.
Administreer voorraadbeheer van de spullen die gebruikt worden binnen de instellingen, zowel medisch als niet medisch.

Netwerk of standalone

Kolbri werkt in principe in een netwerkomgeving waar meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruik maken van het systeem. Hierdoor zijn wijzigingen in het cliënt dossier realtime voor alle gebruikers beschikbaar. Kolibri is voorzien van een uitgebreid fijnmazig toegangsbeleid. U als eindgebruiker geeft aan welke medewerkers toegang hebben tot welke informatie.

Maar Kolbri werkt ook uitstekend “zelfstandig” op een enkele computer. Ook zonder netwerk is kolibri in staat om cliënt gegevens te delen met andere werkstations. Medewerkers in de thuiszorg kunnen hierdoor bij de cliënt thuis de administratie van verleende zorg verwerken.

Modules binnen de software (van toepassing):

 • Cliënt gegevens
 • Artikel voorraadbeheer
 • Agenda
 • Diverse rapportages
 • Uitgebreide beveiliging van gegevensbeheer (wie ziet wat)

 

 • Client dossiers
  • Verstrekte medicatie (recept registratie)
  • Medische verrichtingen (Door arts)
  • Fysieke metingen (Bloedruk, Hb, HbA1c, etc..)
  • Notificaties (reminders met relevante patient informatie)
  • Allergieën
  • Registratie van chronische ziekten
  • Externe documenten koppelen aan uw patiëntendossiers
  • Laboratorium- en röntgen aanvragen met resultaten beheer

Neemt u contact met ons op, voor een offerte!