Kolibri – Huisartsen software

EENVOUDIG

 • Meer tijd voor de patiënt
 • Modulair: gebruik wat U belangrijk vind
 • Automasche backup van gegevens
 • Dossiers beschikbaar voor alle artsen op uw poli

COMPLEET

 • Consult registratie (SOEP)
 • Wachtkamer beheer
 • Agenda
 • Declaratie

BETER

 • U en uw praktijk nóg beter laten werken.
 • Nog meer gefocust op de beste resultaten en de beste dienstverlening voor uw patiënten.

Dat is waarvoor wij alles in het werk stellen.

Uw gegevens, alleen toegankelijk voor U!


Kolibri EPD, software voor de huisarts.

Kolibri is een volwaardig en uitgebreid software pakket om uw polikliniek te automatiseren. Naast een uitgebreid Elektronisch Patiënten Dossier, heeft kolibri een uitgebreid agenda en wachtkamer beheer. Alle overige informatie die van belang is voor het efficiënt beheren van uw poli, zoals bv. patiëntbeheer, zorgbetalers, verrichtingen, garantiebrieven en externe documenten kan ook in Kolibri worden geregistreerd en beheerd.

Veiligheid

Smartcoding beseft dat de medische informatie in Kolibri gevoelig is. Daarom is kolibri voorzien van een uitgebreid fijnmazig toegangsbeleid. U als eindgebruiker geeft aan welke medewerkers toegang hebben tot welke informatie binnen Kolibri. Daarnaast is Smartcoding van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud (via internet) opgeslagen.

Declaraties

Ook de huisarts kan verrichtingen declareren!
Specifieke medische verrichtingen door de huisarts worden door zorgbetalers vergoed. Als huisarts moet u deze verrichtingen dan wel zorgvuldig administreren om te kunnen declareren. Handmatige administratie is omslachtig en daardoor laten vele huisartsen geld liggen. Door uw verrichtingen (eenvoudig!) in Kolibri te administreren kunt u declaraties met de spreekwoordelijke “druk op de knop” uitvoeren.

Hoofdmodules binnen de software:

 • Patiëntenkaartenbak
 • Agenda / Wachtkamer
 • Dossiers (consulten)
  • SOEP registratie
  • Medische verrichtingen (met prijs per verzekeraar)
  • Fysieke metingen (Bloedruk, Hb, HbA1c, etc..)
  • Notificaties  (reminders met relevante patient informatie)
  • Allergieën
  • Intoxicaties
  • Registratie chronische ziekten
  • Externe documenten koppelen aan uw patiëntendossiers
  • Recepten
  • Dagstaten (en overige rapportages)
  • Laboratorium- en röntgen aanvraag/resultaat beheer

 

 • Standaard documenten (templates) op basis van MS Word!
  (Met uw eigen logo en door u geselecteerde patient gegevens)
 • Verrichting prijsbeheer per zorgbetaler (debiteur)
 • Garantiebrievenbeheer
 • Declaratiemodule (digitaal declareren)
 • Diverse rapportages
 • Uitgebreide beveiliging van gegevensbeheer (wie ziet wat)

Eindgebruikers bepalen mede hoe de software moet werken.

Kolibri bied praktische oplossingen voor praktische problemen. Door onze jarenlange relatie met onze cliënten zijn we in staat te anticiperen op belangrijke wijzigingen binnen de gezondheidszorg in Suriname. Administratieve knelpunten binnen de huisartspraktijk, worden zo veel als mogelijk door de Kolibri software ondervangen.

Kolibri is vooral een software pakket van de arts, meer dan alleen voor de arts.

 
 

Enkele voorbeelden van gebruikers wensens die in Kolibri zijn verwerkt:

Foto’s koppelen aan patiënten.

Via een aangesloten webcam kan de arts of baliemedewerker ter plekke een foto maken en opslaan bij de patiënt. Niet alleen kan de arts zien hoe zijn patiënt eruit zien, fraude als gevolg van het gebruik van verzekeringsbewijzen door niet rechtbebbenden wordt voorkomen. Deze wens is eerder geuit door meerdere artsen in Suriname.

Automatisch uitlezen van de nieuwe basiszorgkaarten via een webcam

Naam, polisnummer en andere gegevens zijn verwerkt als een QR code op de kaarten. Deze optie garandeert een stukje synchronisatie. Dat de namen zowel bij de verzekeraar als in de software hetzelfde zijn, evenals het polisnummer en geldigheid van de kaarten. (NB. Nog niet alle kaarten bevatten een QR Code).


Wachtkamer berichtgevingen

De baliemedewerker is in staat om enkele kanttekeningen te plaatsen over patiënten voor de arts. Hierdoor is de arts in staat sneller te reageren op patiënten die zich in de wachtkamer bevinden.

Garantiebrievenbeheer

De arts is in staat garantiebrieven te administreren. Patiënten die bellen en vragen hebben over garantiebrieven kunnen makkelijk worden geholpen. U ziet in uw dossier hoe vaak een patient is doorverwezen, en naar welke collega.
 

Neemt u contact met ons op, voor een offerte!