Kolibri – Specialist

EENVOUDIG

 • Meer tijd voor de patiënt
 • Modulair: gebruik wat U belangrijk vind
 • Administratie en dossier vorming
 • Zicht op uw declaraties

COMPLEET

 • Declaratie
 • Decursus registratie
 • Wachtkamer beheer
 • Agenda

BETER

 • U en uw praktijk nóg beter laten werken.
 • Nog meer gefocust op de beste resultaten en de beste dienstverlening voor uw patiënten.
 • Actueel overzicht van uw poliklinische inkomsten

Dat is waarvoor wij alles in het werk stellen.

Uw dossiers, uw financiën, uw gegevens… Op lokatie, alleen van U!


Kolibri vereenvoudigd declareren

Een grote pijnpunt van de medische specialisten is de administratie. Na veel administratieve inspanningen iedere maand blijkt de facturering en declaratie nog steeds niet sluitend te zijn. Hierdoor laten de medische specialisten veel geld liggen. Middels deze software kunnen alle poliklinische verrichtingen worden gefactureerd en gedeclareerd.
Kolibri bevat prijs informatie van verschillende verrichtingen, gekoppeld aan de verschillende soorten zorgbetalers. Prijs informatie die eenvoudig te beheren is door de eindgebruiker.

Kolibri EPD, software voor de specialist.

Kolibri is een volwaardig en uitgebreid software pakket om uw polikliniek te automatiseren. Naast een uitgebreid Elektronisch Patiënten Dossier, heeft kolibri een uitgebreid agenda en wachtkamer beheer. Alle overige informatie die van belang is voor het efficiënt beheren van uw poli, zoals bv. patiëntbeheer, zorgbetalers, verrichtingen, garantiebrieven en externe documenten kan ook in Kolibri worden geregistreerd en beheerd.

Veiligheid

Smartcoding beseft dat de medische informatie in Kolibri gevoelig is. Daarom is kolibri voorzien van een uitgebreid fijnmazig toegangsbeleid. U als eindgebruiker geeft aan welke medewerkers toegang hebben tot welke informatie binnen Kolibri. Daarnaast is Smartcoding van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud (via internet) opgeslagen.
Door het fijnmazig toegangsbeleid kunt u veel administratieve taken door uw administratief medewerkers rechtstreeks in Kolibri laten invoeren. Dit kunt u als arts veel tijd besparen!

Hoofdmodules binnen de software:

 • Patiëntenkaartenbak
 • Agenda / Wachtkamer
 • Poliklinische dossiers (consulten)
  • Decursus registratie
  • Behandelbeperkingen
  • Medische voorgeschiedenis
  • Medische verrichtingen (met prijs per verzekeraar)
  • Fysieke metingen (Bloedruk, Hb, HbA1c, etc..)
  • Notificaties (reminders met relevante patient informatie)
  • Allergieën
  • Intoxicaties
  • Registratie chronische ziekten
  • Externe documenten koppelen aan uw patiëntendossiers
  • Recepten
  • Dagstaten (en overige rapportages)
  • Laboratorium- en röntgen aanvraag/resultaat beheer

 

 • Intake formulier
  • Verwijzende arts
  • Reden van komst
  • Speciale anamnese / Sociale anamnese / Tractus anamnese
  • Thuis- / huisarts-medicatie
  • Initiële decursus gegevens
 • Standaard documenten (templates) op basis van MS Word!
  (Met uw eigen logo en door u geselecteerde patient gegevens)
 • Verrichting prijsbeheer per zorgbetaler (debiteur)
 • Garantiebrievenbeheer
 • Declaratiemodule (digitaal declareren)
 • Diverse rapportages
 • Uitgebreide beveiliging van gegevensbeheer (wie ziet wat)

Eindgebruikers bepalen mede hoe de software moet werken.

Kolibri bied praktische oplossingen voor praktische problemen. Door onze jarenlange relatie met onze cliënten zijn we in staat te anticiperen op belangrijke wijzigingen binnen de gezondheidszorg in Suriname. Administratieve knelpunten binnen de specialisten praktijk, worden zo veel als mogelijk door de Kolibri software ondervangen.

Kolibri is vooral een software pakket van de arts, meer dan alleen voor de arts.

 
 

Enkele voorbeelden van gebruikers wensens die in Kolibri zijn verwerkt:

Foto’s koppelen aan patiënten.

Via een aangesloten webcam kan de arts of baliemedewerker ter plekke een foto maken en opslaan bij de patiënt. Niet alleen kan de arts zien hoe zijn patiënt eruit zien, fraude als gevolg van het gebruik van verzekeringsbewijzen door niet rechtbebbenden wordt voorkomen. Deze wens is eerder geuit door meerdere artsen in Suriname.

Garantiebrievenbeheer

De arts is in staat ook haar garantiebrieven te administreren. Patiënten die bellen en vragen hebben over garantiebrieven kunnen makkelijk worden geholpen. Bij het maken van afspraken kunt u direct zien of uw patient nog een geldige verwijzing heeft. De software houd rekening met de verschillen in geldigheidsduur die de verzekeraars hanteren. Men hoeft niet meer te zoeken naar de fysieke brieven. Wel blijven de fysieke brieven noodzakelijk voor het declareren bij de verzekeraar.

Declaraties

De arts hoeft maandelijks geen extra administratie te doen. Door het registreren van verrichtingen met bijbehorende garantiebrieven kan simpel en makkelijk gedeclareerd worden. Het systeem is in staat gedeeltelijke betalingen te administreren. De arts zal altijd weten welke opstaande schulden er per patiënt zijn.

Foto’s koppelen aan patiënten.

Via een aangesloten webcam kan de arts of baliemedewerker ter plekke een foto maken en opslaan bij de patiënt. Niet alleen kan de arts zien hoe zijn patiënt eruit zien, fraude als gevolg van het gebruik van verzekeringsbewijzen door niet rechthebbenden wordt voorkomen. Deze wens is eerder geuit door meerdere artsen in Suriname.
 
 

Wachtkamer berichtgevingen

De baliemedewerker is in staat om enkele kanttekeningen te plaatsen over patiënten voor de arts. Hierdoor is de arts in staat sneller te reageren op patiënten die zich in de wachtkamer bevinden.

Automatisch uitlezen van de nieuwe basiszorgkaarten via een webcam

Naam, polisnummer en andere gegevens zijn verwerkt als een QR-code op de kaarten. Deze optie garandeert een stukje synchronisatie. Dat de namen zowel bij de verzekeraar als in de software hetzelfde zijn, evenals het polisnummer en geldigheid van de kaarten. (NB. Nog niet alle kaarten bevatten een QR-Code).

Neemt u contact met ons op, voor een offerte!