Portfolio – Medische branche

Consultancy

Smartcoding is het toonaangevend ICT bedrijf in de gezondheids zorg in Suriname. Vanwege onze expertise is Smartcoding vaker gecontracteerd de ICT status vast te stellen binnen de instellingen, ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen in Suriname. Gekoppeld aan deze opdrachten werd vaak software ontwikkeld of werd gebruik gemaakt van een van de medische softwareproducten van Smartcoding.

Voor diverse ziekenhuizen in Suriname heeft Smartcoding het volgende gedaan:

  1. Vaststellen ICT status. Deze opdracht is gedaan in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid in 2009. De financiering is tot stand gekomen via de Inter-American Development Bank;
  2. Processen in kaart brengen van enkele poli’s binnen het ziekenhuis;
  3. Technische analyses, waarbij koppelingen tussen system zijn geanalyseerd;
  4. Functionele analyses om de efficiëntie van bestaande software te toetsen;
  5. Informatieanalyses om de informatiestromen in kaart te brengen en te optimaliseren.

Medische software producten

Smartcoding heeft een integrale medische oplossing ontwikkeld voor de gezondheidszorg in Suriname. De software is zodanig opgezet dat deze geschikt is voor huisartsen, medische specialisten, apotheken, SEH en paramedici. Deze zorgsoftware is tevens geschikt voor thuiszorg organisaties, gehandicapten zorg, senioren zorg en gezondheidscentra.

De Kolibri software  is speciaal voor de Surinaamse markt opgezet. De Surinaamse processen zijn volledig verwerkt in de software. De EPD software is opgezet als een paraplu, waaronder meerdere praktijken kunnen hangen. Er kunnen makkelijk praktijken worden toegevoegd en verwijderd. Verder kan per medewerker worden ingesteld in welke formulieren en praktijken gewerkt mag worden. Op organisatieniveau zijn algemene gegevens beschikbaar, zodat deze informatie door alle praktijken en locaties kan worden gedeeld,. Denk hierbij aan agenda’s, patiëntendossiers, artsen, zorgverzekeraars, medewerkers etc. Zo kan een medewerker die op meerdere locaties werkzaam is, te allen tijde al zijn afspraken inzien en kan de administratie eenvoudig afspraken inplannen en declareren. Ook is er volledig apotheek informatie systeem module binnen Kolibri ontwikkeld.

Smartcoding heeft huisartsen oplossingen staan bij meer dan 50 artsen, meerdere ziekenhuisinstellingen, grote eerstelijns gezondheidsorganisaties en meer dan 40 apotheken/hulpapotheken. Deze software oplossing houdt rekening met de gebrekkige ICT-infrastructuur. Niet op alle locaties waar de software wordt gebruikt is internet beschikbaar, maar gegevens kunnen centraal worden beheerd. Modules kunnen naar behoefte van de klant in- of uitgeschakeld worden. Suriname breed worden meer dan 200.000 patiënten beheerd door onze software.

Binnen het grootste ziekenhuis in Suriname is ook een specifieke oplossing ontwikkeld dat het certificeringsproces ondersteunt met betrekking tot HACCP certificering.  “Your Food” is een administratie pakket voor de maaltijden logistiek binnen een ziekenhuis van bestelling tot uitlevering voor patiënt maaltijden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de dieet wensen van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan vet-arm, geloofsovertuiging en vegetarisch). Ook wordt geregistreerd hoeveel verbruik van goederen plaats vindt.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor oplossingen binnen uw organisatie