Portfolio – Rechterlijke en Justitiële macht

Consultancy

Smartcoding heeft bij enkele instanties bij de rechtelijke en justitiële machten een uitgebreide ICT analyse gedaan. Onder andere bij de griffie der kantongerechten en strafzaken, waar middels een ICT analyse is gevalideerd welke ICT stappen kunnen worden ondernomen om gefaseerd het automatisering niveau aanzienlijk te verhogen.

Verder is er door Smartcoding een ICT beleidsplan geformuleerd. Ook bij het “openbaar ministerie”, “Parket Wacht” en Korps Politie Suriname is op aanvraag van de Advocaat Generaal en de korpschef van het Ministerie van Justitie en Politie Suriname een informatie analyse gedaan wat geresulteerd heeft een een aanbevelingsrapport.

Maatwerk softwareontwikkeling

Voor zowel de rechterlijke als de justitiële instanties zijn software producten op maat gerealiseerd. Hierbij zijn vermeldingswaardig het Data Beheer Systeem voor het Openbaar Ministerie, een zaak registratie systeem voor het Hof van Justitie en een online auto keuring- en registratie-systeem voor het Korps Politie Suriname.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor oplossingen binnen uw organisatie