Portfolio – Verzekeringsbranche

Consultancy

1. Smartcoding heeft geholpen met de implementatie van informatietechnologie. Hierbij is rekening gehouden met de doelstelling van de organisatie. In opdracht van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft Smartcoding, een tweetal opdrachten uitgevoerd voor de grootste verzekeraar in Suriname. Bij deze verzekeraar zijn ongeveer 350.000 mensen ondergebracht.

De automatiserings status van de hele organisatie moest worden vastgesteld (volledige informatie en proces analyse). Het resultaat van de status van de processen en ICT werd verwerkt in een eindrapport. Smartcoding heeft de informatiestroom en de daarbij gebruikte software geanalyseerd. Na analyse was Smartcoding in staat om middels een eindrapportage de knelpunten binnen afzonderlijke afdelingen en tussen afdelingen onderling inzichtelijk te maken. In dit eindrapportage zijn aanbevelingen en adviezen opgenomen om de efficiency te verbeteren en om een nieuwe ICT software pakket aan te schaffen.
2. Smartcoding heeft in een aparte opdracht moeten valideren aan welke voorwaarden een Apotheek Informatie Systeem moest voldoen alvorens deze aan te schaffen.
3. Smartcoding is voor een periode van 5 jaar de bedrijfsconsultant van een verzekeringsmaatschappij geweest.
4. Smartcoding heeft een data-analyse traject uitgevoerd bij de grootste schadeclaim verzekeraar in Suriname. Er is een functioneel analyse rapport opgeleverd.

Data-analyses

Smartcoding heeft een uitgebreid data-analyses project uitgevoerd voor een verzekeraar. Hierbij werd data uit verschillende bronnen bijeengebracht, gestandaardiseerd en geanalyseerd. De data werd bijeengebracht vanuit Excel, MS SQL Servers, Access en handmatige administratie.

De eindrapportage werd door de klant voor beleidsmatige doeleinden gebruikt. Het gaat om specifieke gegevens van meer dan 500.000 cliënten.

Pakket Selectie

Het is best lastig om het juiste bedrijfssoftware pakket te selecteren of een specifieke ICT oplossing te implementeren door het enorme aanbod van oplossingen en de ogenschijnlijk kleine verschillen daartussen. Smartcoding heeft geassistreerd bij het selecteren van de juiste oplossing voor de grootste verzekeraar in Suriname.

Smartcoding heeft een optimaal georganiseerd en uitgevoerd selectietraject achter de rug gehad in opdracht van de Inter-American Development Bank.

Softwareontwikkeling

Voor specifieke administratieve registratie die niet geautomatiseerd was maar op basis van Excel sheets werd gevoerd, heeft Smartcoding software ontwikkeld. Hierdoor verbeterde de kwaliteit en de efficiency van de geregistreerde data. Smartcoding heeft de volgende systemen ontwikkeld voor een verzekeraar:

1. Apotheek Informatie Systeem.

2. Online Apotheek Order Systeem (verzekerden konden online medicamenten reserveren en afhalen)

3. Kassa systeem gekoppeld aan het intern verzekeraars softwarepakket

Landelijke implementatie Huisartsen Informatie Systeem

Een zorgverzekeraar heeft een Huisartsen Informatie Systeem (“Your Medical Practice”) afgenomen bij Smartcoding voor alle huisartsen in Suriname.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor oplossingen binnen uw organisatie