Project management

Wij begeleiden het volledige project waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernste hulpmiddelen met betrekking tot de bouw en kostencontrole alsmede kwaliteit en tijdsplanning. Wij brengen wensen, eisen en randvoorwaarden van de opdrachtgever helder in kaart en adviseren u over het verloop van het proces. Kritische succes factoren zoals kwaliteit, kosten, tijd en risico’s dienen hierbij als leidraad. Hierbij werken wij als verlengstuk van de opdrachtgever.

Door u als opdrachtgever voortdurend te informeren over de stand van zaken gebaseerd op vooraf afgestemde uitgangspunten, blijft u op de hoogte van het verloop van het proces. Om de vooraf gestelde doelstellingen te verwezenlijken maken we bij de totstandkoming van het project gebruik van de aanwezige deskundigheid en jarenlange werkervaring. Vanaf het initiatief fase tot aan de daadwerkelijke realisatie zijn we in staat een proces optimaal te laten verlopen. We synchroniseren de verzoeken van o.a. de betrokken stakeholders, ontwikkelaars en testers maar ook alle contractanten en leveranciers om op een uiterst efficiënte wijze het beoogde doel te bereiken.

De belangrijkste projectmanagement methodieken

De belangrijkste projectmanagement stromingen zijn: PMP/PMI/PMBOK, IPMA, PRINCE2, Projectmatig werken en Agile/Scrum. Er zijn nog veel meer andere stromingen, maar deze methodieken kom je het vaakst tegen.PMBOK/PMP

PMBOK betekent Project Management Body of Knowledge, PMP staat voor Project Management Professional. Het PMI heeft een systeem (PMP) waarvan de kennis beschreven staat in het PMBOK. Zo zit het. De termen worden vaak door elkaar en bij elkaar gebruikt. PMP wordt gebruikt door projectleiders op verschillende niveau’s en met verschillende specialisaties (bv. specialiseren in planning of specialiseren in Agile).
In Nederland is PMP niet zo bekend en is IPMA populairder, maar in landen als Duitsland en België is PMP weer bekender. Zo ook in de VS.

Prince2

Prince2 is een projectmanagement methodiek die is bedacht door de Engelse kamer van koophandel in een poging wat te doen aan de almaar oplopende vertragingen in veel projecten. Prince2 is de opvolger van Prince en staat voor Projects in Controlled Environments. Prince2 is het toch vooral een Engels en Nederlands methodiek, vooral bij (grote) ICT bedrijven. In andere landen is het soms nauwelijks bekend.
 
De methode is erg structureel wat mogelijk de populariteit in ICT gerichte organisaties verklaart. Maar daarom wellicht niet zo geschikt voor veel organisaties waar het er er minder formeel aan toe gaat.

Agile

Agile (ook wel Scrum genoemd) heeft een andere benadering. Het is een poging om een ‘lenige’ structuur van projectmanagement te maken zodat er tijdens het project wel ruimte is om dingen te wijzigen. De methode is daarom vooral populair bij softwareontwikkelingsprojecten, nieuwe productontwikkeling, uitvinders- en wetenschappelijke projecten.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op, om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.